Интервју со претседателот на ПРОАГРО ФАРМЕРИ за ТВ ТЕЛМА

Интервју со претседателот на ПРОАГРО ФАРМЕРИ на ТВ ТЕЛМА за тековните проблеми во Агро секторот и за проблемите на жените во руралните средини.

Прилогот може да го погледнете на следниот линк  https://www.youtube.com/watch?v=ZY1uqFQzJAY&feature=share&fbclid=IwAR0-oMu5WuROiRMF7O_C_sweF28HhseOwhAF7cQyOoF_vKiC5LEFrL3TII4