Истражувачки активности-Органско Производство

Здружението ПРОАГРО ФАРМЕРИ во рамките на проектот “Органско производство-Зголемени и стабилни финансиски приходи на земјоделците-Здрава нација” започна со истражувачки активности за утврдување на реалната состојба:
-КАДЕ и КОЛКУ е застапено Органското производство?
-Дали производителите воопшто се запознаени со начинот на примена на Органското производство?
-Дали граѓаните се заинтересирани за конзумирање на Органските производи?

Целта на истражувањето е:

– Утврдување на реалната состојба за Органски производи кај конзументите на храна и кај земјоделските производители.
-Утврдување на процентот на конзументи на Органска храна.
-Утврдување на процентот на земјоделски производители кои се занимаваат со Органско производство.

Проектот е финансиски подржан од програмата Г1 на општина Струмиц