Одржана трибина во с.Муртино

Одржана трибина во с.Муртино на тема “Употреба на нови технологии во градинарското производство”

Здружението за унапредување и развој на земјоделието “ПРОАГРО ФАРМЕРИ” ја одржа втората трибина која е дел од проектните активности од проектот “Модерно и квалитетно градинарско производство во с.Банско, с.Муртино и с.Робово”.

Проектот се спроведува во рамки на Регионалната програма за локална демократија во Западен балкан ( ReLOaD ), која е финансирана од ЕУ, а спроведувана од УНДП.
Со свои средства во проектот учествува и општина Струмица.


#ReLOaD #LocalDemocracy #WesternBalkans #Delegation of the European Union,