Покана за трибина во с.Муртино

Покана до сите заинтересирани земјоделски производители од село Муртино, за во четврток 27.06.2019 год од 20часот во училиштето ке се одржат 2 едукативни работилници на тема:

-Перспективи и придобивки од Органското производство во градинарството

-Информации за тековните програми и ИПАРД фонд за подршка на фармерите

 

Перспективи и придобивки од Органското производство во градинарството

(27.06.2019 год. 18 часот, ОУ Маршал Тито – с.Муртино)

АГЕНДА

18.00 – 18.20  час                   Регистрација на присутните

18.20 – 18.40  час                   Борче Јанев координатор на проектот. Запознавање на присутните со целите и активностите на проектот.

18.40 – 19.20  час                             Ѓорги Хаџи-Котаров -ФПОПМ

Презентирање на придобивките од Органското производство во градинарството.

19.20 – 19.40 час                    Дискусија-Прашања

19.40 – 20.00 час                    Коктел

 

Начини на искористување на тековните програми и ИПАРД фондови во земјоделието

 (27.06.2019 год. 20 часот, оу. Маршал Тито с.Муртино)

АГЕНДА

20.00 – 20.20  час                   Регистрација на присутните

20.20 – 20.40  час                   Борче Јанев координатор на проектот.

Запознавање на присутните со целите и активностите на проектот.

20.40 – 21.20  час                   Стојан Глигоров –АПРЗ

Начин на искористување на тековните програми и фондови во земјоделието

21.20 – 21.40 час                    Дискусија-Прашања

21.40 – 22.00 час                    Коктел