Покана и агенда за трибината во с.Банско

Покана до сите заинтересирани земјоделски производители од село Банско, за во среда од 19часот во училиштето ке се одржи едукативна триба за:

-Информации за практикување на Органското производство во градинарството
-Информации за тековните програми и ИПАРД фонд за подршка на фармерите
-Информации за подобрувачи на својствата на почвата

 

АГЕНДА

 

Перспективи и придобивки од Органското производство во градинарството

(03.04.2019 год. 19 часот, ОУ Маршал Тито – с.Банско)

19.00 – 19.10  час                   Регистрација на присутните

 

19.10 – 19.20  час                   Борче Јанев координатор на проектот.

Запознавање на присутните со целите и активностите на проектот.

 

19.20 – 19.50  час                   Ѓорги Хаџи-Котаров -ФПОПМ

Презентирање на придобивките од Органското производство во градинарството.

 

19.50 – 20.20 час                    Стојан Глигоров –АПРЗ

Начин на искористување на тековните програми за инвестирање во нови технологии

 

20.20 – 20.40 час                    Мирослав Васовиќ-Скопски легури

Презентирање на придобивките од подобрувачите на својствата на почвата

 

20.40 – 20.50 час                    Дискусија-Прашања

 

20.50 – 21.30 час                    Коктел

 

Овој проект се спроведува во рамки на Регионалната програма за локална демократија во Западен Балкан (ReLOaD) која е финансирана од Европската унија (ЕУ), спроведувана од Програмата за развој на Обединетите нации (УНДП).