Прилог од презентацијата на проф.др Соња Гаџовска Симиќ од завршниот настан

Прилог од завршниот настан организиран од ПРОАГРО ФАРМЕРИ за проектот “ПРОМОЦИЈА НА ОРГАНСКОТО ПРОИЗВОДСТВО-ЗГОЛЕМЕНИ И СТАБИЛНИ ПРИХОДИ НА ЗЕМЈОДЕЛЦИТЕ-ЗДРАВА НАЦИЈА”

-Презентација на проф.др Соња Гаџовска Симиќ – производство на расад за органско производство со in vitro технологија

Прилогот можете да го погледнете на следниот линк https://www.youtube.com/watch?v=EGGDDJZTmPw&feature=share