Здружението за унапредување и развој на земјоделието Проагро Фармери Струмица во рамки на проектот “Информирани и безбедни фармери во услови на пандемија од Ковид 19” изработи информативна брошура од која фармерите ке се информираат за моменталната состојба на земјоделието во време на Ковид 19, како и за досегашните преземени активности од страна на владата на […]

Read more