Дополнителен рок за аплицирање за набавка на системи за наводнување, за инвестиции во бунари и зафати на површински води Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделсвото и руралниот развој ги информира сите земјоделци дека за 15 дена се продолжува рокот за поднесување на апликации за набавка на системи за наводнување, за инвестиции во бунари и зафати […]

Read more