Модерно и квалитетно производство

Одржана трибина на тема “Употреба на нови технологии во градинарското производство и важноста за испитување на земјиштето” Проектот се спроведува во рамки на Регионалната програма за локална демократија во Западен балкан ( ReLOaD ), која е финансирана од ЕУ, а спроведувана од УНДП. Со свои средства во проектот учествува и општина Струмица. #ReLOaD #LocalDemocracy #WesternBalkans #Delegation of the European […]

Read more

  Одржана трибина на тема “Употреба на нови технологии во градинарското производство” Здружението за унапредување и развој на земјоделието ПРОАГРО ФАРМЕРИ започнува со проектните активности кој се дел од проектот “Модерно и квалитетно градинарско производство во с.Банско, с.Муртино и с.Робово”. Проектот се спроведува во рамки на Регионалната програма за локална демократија во Западен балкан ( […]

Read more

Настанот е дел од проектот “Модерно и квалитетно производство кај градинарите во с.Банско, Муртино и Робово” на истиот ке работиме на едуцирање и укажувања за модерните технологии на производство кој се актуелни во моментот и за важноста за испитувањето на земјиштето. Главната цел на проектот е „ Воведување на нови технологии и знаења за квалитетно […]

Read more

Здружението за унапредување и развој на земјоделието ПРОАГРО ФАРМЕРИ започнува со проектните активности кој се дел од проектот “Модерно и квалитетно градинарско производство во с.Банско, с.Муртино и с.Робово”. Проектот се спроведува во рамки на Регионалната програма за локална демократија во Западен балкан ( ReLOaD ), која е финансирана од ЕУ, а спроведувана од УНДП. Со […]

Read more

                                                     Јавен Повик   Здружението за унапредување и развој на земјоделието ПРОАГРО ФАРМЕРИ СТРУМИЦА за потребите на проектот “Модерно и квалитетно градинарско производство во с.Банско, с.Муртино и с.Робово” објавува повик […]

Read more

-Преку нашиот проект “Модерно и квалитетно производство кај градинарите во с.Банско, Муртино и Робово” во следниве 8 месеци кај фармерите ке работиме на едуцирање и укажувања за модерните технологии на производство кој се актуелни во моментот и ќе ги доближиме можностите за органското производство како основа за здрава храна.

Read more

                      Јавен Повик  Здружението за унапредување и развој на земјоделието ПРОАГРО ФАРМЕРИ СТРУМИЦА за потребите на проектот „Модерно и квалитетно градинарско производство во с.Банско, с.Муртино и с.Робово” објавува повик за ангажман на две лица: Аналитичар Истражувач Ангажманот се однесува  за период од три месеци и […]

Read more