Промоција на Органското Производство

Прилог од завршниот настан на ПРОАГРО ФАРМЕРИ за проектот  “Промоција на органското производство-зголемени и стабилни приходи на земјоделците-Здрава нација”   Прилогот може да го погледнете на следниот линк https://www.youtube.com/watch?v=XW4Y4C4ysfw&feature=share

Read more

Прилог од завршниот настан организиран од ПРОАГРО ФАРМЕРИ за проектот “ПРОМОЦИЈА НА ОРГАНСКОТО ПРОИЗВОДСТВО-ЗГОЛЕМЕНИ И СТАБИЛНИ ПРИХОДИ НА ЗЕМЈОДЕЛЦИТЕ-ЗДРАВА НАЦИЈА” -Презентација на проф.др Соња Гаџовска Симиќ – производство на расад за органско производство со in vitro технологија Прилогот можете да го погледнете на следниот линк https://www.youtube.com/watch?v=EGGDDJZTmPw&feature=share

Read more

    Завршен настан на проектот “Промоција на органското производство-Зголемени и стабилни приходи на земјоделците-Здрава нација.”   Главна цел на овој проект е  Зголемување на приходите на земјоделците преку примена на можностите за органско производство  и во таа насока унапредување на здравјето на граѓаните!             Додека пак како Конкретни цели на проектот се издвојуваат: […]

Read more

Завршен промотивен настан на проектот “Промоција на Органското Производство-Зголемени и стабилни приходи кај земјоделците-Здрава нација”   АГЕНДА   15.00 – 15.15  час            Регистрација на присутните 15.15 – 15.30 час             Борче Јанев претседател на ПРОАГРО  ФАРМЕРИ-Презентирање на постигнатите                                      […]

Read more

На ден 02,11,2018 година во просторите на здужението ПРОАГРО ФАРМЕРИ се одржа едукативна трибина со жени од руралните средина на тема „Органското производство, нова можност и иднина во земјоделието, преку примена на органските заштитни средства и начините на заштита на растенијата за органско производство“. Од досегашните средби – трибини воспоставена е: -Kомуникација помеѓу земјоделците и […]

Read more

На ден 05.10.2018(петок) и 06.10.2018 (сабота) год. Во канцеларијата на ПроАгро Фармери Струмица, во рамките на проектот ПРОМОЦИЈА НА ОГАНСКО ПРОИЗВОДСТВО-ЗГОЛЕМЕНИ И СТАБИЛНИ ФИНАНСИСКИ ПРИХОДИ НА ЗЕМЈОДЕЛЦИТЕ-ЗДРАВА НАЦИЈА се одржа дводневна обука на тема ОРГАНСКО ПРОИЗВОДСТВО организирана од здружението за унапредување и развој во земјоделието ПРОАГРО ФАРМЕРИ. Проектот е финансиски подржан од програмата Г1 од […]

Read more

Во рамките на проектот “Промоција на органско производство – Зголемени и стабилни приходи на земјоделците-здрава нација” здружението ПроАгро Фармери во изминатите неколку месеци одржа средби – трибини во руралните средини на тема “Органско производство”на кои што учество зедоа стручни експерти од областа на органското производство. Главна цел на проектот е зголемување на приходите на земјоделците […]

Read more

  На ден 08.08.2018 год. Во с.Банско, во 15 часот во рамките на проектот ПРОМОЦИЈА НА ОГАНСКО ПРОИЗВОДСТВО-ЗГОЛЕМЕНИ И СТАБИЛНИ ФИНАНСИСКИ ПРИХОДИ НА ЗЕМЈОДЕЛЦИТЕ-ЗДРАВА НАЦИЈА се одржа трибина на тема ОРГАНСКО ПРОИЗВОДСТВО организирана од здружението за унапредување и развој во земјоделието ПРОАГРО ФАРМЕРИ. Проектот е финансиски подржан од програмата Г1 од општина Струмица. Свое излагање […]

Read more

ПОКАНА За учество на трибина на тема: “ОРГАНСКО ПРОИЗВОДСТВО,НОВА МОЖНОСТ И ИДНИНА ВО ЗЕМЈОДЕЛИЕТО, ПРЕКУ ПРИМЕНА НА ОРГАНСКИ ЗАШТИТНИ СРЕДСТВА И НАЧИНИТЕ НА ЗАШТИТА НА РАСТЕНИЈАТА ЗА ОРГАНСКО ПРОИЗВОДСТВО” организирана од Здружение за унапредување и развој на земјоделието ПРОАГРО ФАРМЕРИ,Струмица Почитувани, Во рамките на проектот “Промоција на органско производство-Зголемени и стабилни финансиски приходи на земјоделците-Здрава […]

Read more

Прилог од одржаната трибина во рамките на проектот “Органско производтсво-Зголемени приходи-Здрава нација” организирана од здружението ПРОАГРО ФАРМЕРИ  

Read more

Добрата страна на органската храна, обуки во Струмица за земјоделците и корисниците Земјоделците и корисниците на нивните производи во струмичкиот крај немаат доволно информации за органското производство на храна. Ова го покажува истражувањето на здружението ПРОАГРО фармери. Поради тоа, за подигање на свеста кај населението за полезната страна од храната која не е третирана со […]

Read more

Прилог од емисијата АгроИнфо во врска со трибината одржана во рамките на проектот Органско производство организиран од страна нашето здружение Про Агро Фармери.

Read more

Во рамките на проектот “Органско производство-Зголемени и стабилни финансиски приходи на земјоделците-Здрава нација “, здружението ПРОАГРО ФАРМЕРИ изврши истражувачки активности и телефонска комуникација за промоција на можностите за органско производство и за утврдување на реалната фактичка состојба за интересот за Органско производство кај земјоделските производители и кај конзументите на истите. Од истражувањето и извршената анкета […]

Read more

Здружението ПРОАГРО ФАРМЕРИ во рамките на проектот “Органско производство-Зголемени и стабилни финансиски приходи на земјоделците-Здрава нација” започна со истражувачки активности за утврдување на реалната состојба: -КАДЕ и КОЛКУ е застапено Органското производство? -Дали производителите воопшто се запознаени со начинот на примена на Органското производство? -Дали граѓаните се заинтересирани за конзумирање на Органските производи? Целта на […]

Read more

Здружението за унапредување и развој на земјоделието ПРОАГРО ФАРМЕРИ започна со подготовките за реализација на проектот: “Органско производство – Зголемени и стабилни финансиски приходи на земјоделците – Здрава нација” Ние како Здружение кое располага со стручен тим бевме мотивирани да развиеме проект од особено значење за локалната заедница се со цел да придонесеме во процесот […]

Read more