Реализирани Проекти

Здружението за унапредување и развој на земјоделието ПРОАГРО ФАРМЕРИ во рамките на проектот: “Унапредување на земјоделското производство во Општина Струмица низ процес на Стратешко планирање за период 2019-2025 година со изработка на Пет годишна Стратегија со Акциски план за Унапредување и развој на земјоделското производство во Општина Струмица 2019-2025 година”, врши интензивни теренски посети и состаноци со […]

Read more

На ден 24.09.2019 (вторник) во ОУ.”Маршал Тито” во с.Банско, во организација на здружението “Проагро Фармери” во рамките на проектот “Модерно и квалитетно градинарско производство кај градинарите во с.Банско,с.Муртино и с.Робово”,се одржа завршна конференција со следнава агенда:   ЗАВРШНА КОНФЕРЕНЦИЈА “Модерно и квалитетно производство кај градинарите во с.Банско,Муртино и Робово”  (24.09.2019 год. 20 часот, ОУ Маршал Тито […]

Read more

На 24.09.2019 год. од 19 часот, во ОУ Маршал Тито во с.Банско се одржа Работилница со фокус група на тема : Секојдневни проблеми застапени кај земјоделците и изнаоѓање решение на  истите.  На работилницата во с.Банско од страна на координаторот на проектот Борче Јанев присутните беа запознаени со главната цел на проектот и со тековните проектни активности. […]

Read more

За прв пат во Струмица во организациија на здружението „ПРОАГРО ФАРМЕРИ“ на 30 и 31 август  се одржа „АГРО САЕМ Струмица 2019“. Саемот  бише отворен претпладне од страна на министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство, високи гости од ЕУ, УНДП и градоначалникот на општина Струмица. Попладне се одржа културно-уметничка програма на традиционални песни и ора од Југоисточна Македонија, каде што  имаше […]

Read more

На ден 27.08.2019 (вторник) во ОУ.”Маршал Тито” во с.Робово, во организација на здружението “Проагро Фармери” во рамките на проектот “Модерно и квалитетно градинарско производство кај градинарите во с.Банско,с.Муртино и с.Робово”,се одржа работилница на тема: ”Перспективи и придобивки од Органското производство во градинарството” Присутните на работилницата, од страна на Борче Јанев-координатор на проектот беа запознати со […]

Read more

Датум:          27.08.2019 год. Место:          ОУ “Гоце Делчев” с.Робово                                                                                                […]

Read more

Видео најавата за престојниот АГРО САЕМ СТРУМИЦА од страна на претседателот на здружението ПРОАГРО ФАРМЕРИ Борче Јанев, може да ја видите на следниот линк: https://www.youtube.com/watch?v=YEiD0_H9GJE    

Read more

Дел од интервјуто на претседателот на здружението за унапредување и развој на земјоделието ПРОАГРО ФАРМЕРИ Борче Јанев, каде што зборува за остварените проектни активности во врска со тековниот проект “Модерно и квалитетно производство кај градинарите од с.Банско, Муртино и Робово” и за организацијата за престојниот АГРО САЕМ СТРУМИЦА 2019. Видеото може да се погледне на […]

Read more

За прв пат во Струмица во организациија на здружението „ПРОАГРО ФАРМЕРИ“ на 30 и 31 август ќе се одржи „АГРО САЕМ Струмица 2019“. Саемот ќе биде отворен претпладне од страна на министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство, високи гости од ЕУ, УНДП и градоначалникот на општина Струмица. Попладне ќе биде одржана културно-уметничка програма на традиционални песни и ора од Југоисточна Македонија, […]

Read more

 Тргнувајки од фактот оти во поранешна општина Струмица има околу 14.000 активни  земјоделски стопанства неминовна беше потребата од организирање на една ваква голема  манифестација. Соочувајќи се со проблемите на земјоделците, заради кои многу често ги изразуваат своите не задоволства, а кои се однесуваат на ниски и променливи откупни цени, ограничени пазари и лоши откупни политки, […]

Read more

На ден 27.06.2019 (четврток) во ОУ.”Маршал Тито” во с.Муртино, во организација на здружението “Проагро Фармери” во рамките на проектот “Модерно и квалитетно градинарско производство кај градинарите во с.Банско,с.Муртино и с.Робово”,се одржаа две работилници на тема: ”Перспективи и придобивки од Органското производство во градинарството” “Начини на искористување на тековните програми и ИПАРД фондови во земјоделието “ […]

Read more

Покана до сите заинтересирани земјоделски производители од село Муртино, за во четврток 27.06.2019 год од 20часот во училиштето ке се одржат 2 едукативни работилници на тема: -Перспективи и придобивки од Органското производство во градинарството -Информации за тековните програми и ИПАРД фонд за подршка на фармерите   Перспективи и придобивки од Органското производство во градинарството (27.06.2019 […]

Read more

Здружението за унапредување и развој на земјоделието ПРОАГРО ФАРМЕРИ започна со реализација на проектот Унапредување на земјоделското производство во Општина Струмица низ процес на Стратешко планирање за период 2019-2025 година со изработка на: Пет годишна Стратегија со Акциски план за Унапредување и развој на земјоделското производство во Општина Струмица 2019-2025 година. Проектните активности вклучуваат: -Утврдување […]

Read more

На ден 04.06.2019 (вторник) во ОУ.”Гоце Делчев” во с.Робово, во организација на здружението “Проагро Фармери” во рамките на проектот “Модерно и квалитетно градинарско производство кај градинарите во с.Банско,с.Муртино и с.Робово”,се одржаа две работилници на тема: “Начини на искористување на тековните програми и ИПАРД фондови во земјоделието “ ”Нови и модерни технологии во градинарското производство”   […]

Read more

Покана до сите заинтересирани земјоделски производители од село Робово, за во вторник 04.06.2019 год од 18часот во училиштето ке се одржат 2 едукативни работилници на тема: -Информации за практикување на нови технологии во градинарството -Информации за тековните програми и ИПАРД фонд за подршка на фармерите АГЕНДА Нови и модерни технологии во градинарското производство  (04.06.2019 год. […]

Read more

Пред  стартот на сеидбата на градинарските култури, на отворено или под пластеници, земјоделците да извршат агрохемиска анализа на почвата. Ова е препораката од Зија Сеидов експерт за испитување на земјиштето ангажиран во проектот “Модерно и квалитетно производство кај градинарите во с.Банско,с.Муртино и с.Робово” каде што во моментов врши теренски посети и на фармерите им дава […]

Read more

Одржана трибина во с.Банско, на тема “Перспективи и можности за Органското производство во градинарството” Настанот е дел од проектот “Модерно и квалитетно производство кај градинарите во с.Банско, Муртино и Робово” Главната цел на проектот е „ Воведување на нови технологии и знаења за квалитетно и здраво градинарско производство кај градинарите преку искористување на тековните програми […]

Read more