Covid-19

                                     

 

Информирани и безбедни фармери во услови на КОВИД 19

 

Земjоделството и руралниот развоj се наоѓаат пред нов предизвик со каков што никогаш претходно не биле соочени, поради ново настанатата ситуација со КОВИД 19.

Според последните статистички податоци, учеството на земјоделско-прехранбениот сектор во вкупниот бруто-домашен сектор е околу 13 отсто и е на прво место заедно со трговијата.

Ова значајно учество го прави земјоделството еден од двигателите на македонската економија, токму овој показател за нас како здружение на земјоделски производители беше главен потик да делуваме во областа на земјоделието.

Земјоделството е единствена стопанска гранка што обезбедува примарни продукти за свежа консумација и суровини за преработувачката индустрија. Оттука, единствената неопходност се земјоделските активности во „време на корона“.

Во овие моменти очигледна е важноста на земјоделските производители, без разлика на нивната големина, и самостојноста на еден регион/земја да произведува доволно квалитетна храна за задоволување на потребите на своето населениe.

 

Во новонастанатите услови земјоделските производители поради корона вирусот се судруваат со многубројни проблеми како што се:

 

-Ненавремено известување за најновите мерки кој се преземаат од државните инситуции;

-Проблем со пласман на производството;

-Несоодветна заштита при услови на пандемија;

-Намалени се и онака малите приходи кои што ги заработуваат поради намаленото присуство на пазар;
-Информатичката писменост е на минимум каj фармерите со чест на исклучоци, а и доста од нив во руралните средини ниту имаат пристап до интернет ниту пак соодветни уреди за да ги следат настаните on-line, па остануваат на маргините на информираноста и она што се случува секоjдневно;

-Заостанува работата на нивите, расадот, прихранувањето на дел од овошките затоа што движењето е ограничено;

 

Колку побрзо и попаметно се прилагоди земјоделството на новите правила, толку поуспешно ќе се справи и со последиците од пандемијата.

Поради пандемијата на корона вирусот се појавија голем број на проблеми кои се однесуваат на земјоделството кои мора да бидат земени во предвид заради неминовните промени во таа гранка како фактор во целокупната економија, токму затоа сакаме да придонесеме кон соодветни промени во локалната заедница токму во сверата на земјоделието, за да придонесеме кон информирањето и заштитата на фармерите и унапредување на истото во корист на директните и индиректните корисници за да постигнеме одредени достигнувања кои силно ќе влијаат на заштита и информирањето на луѓето, како на регионално, така и на национално ниво!

 

Храна и намирници

Администрацијата за храна и лекови на САД известува дека,  „Во моментов, нема докази за храна или амбалажа од храна да бидат поврзани со преносот на COVID-19“ 

КОВИД-19 е вирус што предизвикува респираторни заболувања,

Изложеноста на овој вирус пренесена преку храна не е позната како пат на пренесување.

Пред да јадете или подготвите свежо овошје и зеленчук, измијте го производот под ладна протечна вода од чешма за да ја отстраните залепената нечистотија. Ова ги намалува бактериите што можат да бидат присутни. Ако има цврста површина, како на пример на јаболка или компир, површината може да се избрише со крпа.Потрошувачите не треба да го мијат овошје и зеленчук со детергент или сапун

За просечен потрошувач, истражувањата покажаа дека производот кој е миен со вода од чешма е подеднакво ефикасен како и производот кој е миен со кој било раствор за миење што се наоѓа на пазарот.

Во моментов нема докази дека растворите на оцет или оцет се ефикасни во уништувањето на вирусот COVID-19. Миењето производи во оцет може исто така негативно да ја промени текстурата и вкусот на вашите производи.

-Не. Оставањето на намирниците надвор може да го зголеми ризикот од болести пренесени од храна. Во моментов нема докази за храна или пакување од храна кој би можеле да бидат поврзани со преносот на COVID-19. Се смета дека вирусот се шири главно од човек на човек.

Ова вклучува контакт помеѓу луѓе кои се во близок контакт едни со други (на околу два метри) преку респираторни капки произведени кога заразено лице кашла или кива. Овие капки можат да паднат во устата или носот на луѓето кои се во близина или евентуално да се вдишат во белите дробови.

Можеби е можно некое лице да добие КОВИД-19 со допирање на површина или предмет на кој има вирус, а потоа допирање на устата, носот или евентуално на очите, но не се смета дека ова е главниот начин на ширење на вирусот .

Миењето на рацете пред подготовка на храна и пред јадење се најдобри практики за намалување на преносот. но не се смета дека ова е главниот начин на ширење на вирусот.

Не. Температурата на храната што ја јадете нема никакво влијание врз вирусот КОВИД-19. Откако ќе се најде во нашите клетки, вирусот е заштитен од какви било крајни температури

Дезинфекција

Министрерството за здраство препорачува миење на рацете со сапун и вода најмалку 20 секунди или, користејќи средство за дезинфекција на рацете врз основа на алкохол со најмалку 60% алкохол кога нема вода и сапун.

Овие дејства се дел од  секојдневните превентивни активности што индивидуите можат да ги преземат за да го забават ширењето на респираторни заболувања како КОВИД-19.

• Кога миете раце, можете да користите обичен сапун или антибактериски сапун. Обичниот сапун е ефикасен како антибактерискиот сапун при отстранување на микробите.
• Ако сапунот и водата не се лесно достапни, можете да користите  средства за дезинфекција на рацете базирани на алкохол што содржи најмалку 60% алкохол.

Министереството за здравство не охрабрува производство и употреба на домашни производи за дезинфекција на рацете, поради загриженост за правилна употреба на состојките и потреба за работа во стерилни услови за производство на производот.
• За да бидат ефикасни против уништување на некои видови микроби,  средства за дезинфекција на рацете треба да имаат јачина од најмалку 60% алкохол и да се користат кога рацете не се видливо валкани.

 • Не потпирајте се на рецептите „Направете го тоа сами“ или „Направи сам“ само врз основа на есенцијални масла или формулирани без правилни практики на мешање. .

Не. Секогаш следете ги упатствата за средства за чистење на домаќинствата. Не користете средства за дезинфекција на спрејови или марамчиња на вашата кожа, бидејќи тоа може да предизвика иритација на кожата и очите. Спрејовите или марамчињата за дезинфекција не се наменети за употреба врз луѓе или животни.

Спрејови или марамчиња за дезинфекција се наменети за употреба на тврди, не-порозни површини.

Добра идеја е да ја перете маската по секоја употреба или барем секој ден. Отфрлете ги маските за лице кои:

-Повеќе не ги покривајте носот и устата

-Имате оштетени врвки или ремени

-Не може да остане на лицето

-Имате дупки или  во ткаенината

Пренос на болести

КОВИД-19 се шири главно преку близок контакт од човек на човек.

Вирусот што предизвикува КОВИД-19 се шири главно од човек на човек:

 • Помеѓу луѓе кои се во близок контакт едни со други (на околу два метри).
  • Преку респираторни капки произведени кога заразено лице кашла, кива или зборува.
  • Овие капки можат да паднат во устата или носот на луѓето кои се во близина или евентуално да се вдишат во белите дробови.
  • КОВИД-19 може да се шири од луѓе кои не покажуваат симптоми.

Вирусот не се шири лесно на други начини. Можеби е можно COVID-19 да се шири на други начини, но не се смета дека овие се главните начини на ширење на вирусот.

Можеби е можно некое лице да добие КОВИД-19 со допирање на површина или предмет на кој има вирус и потоа со допирање на сопствената уста, нос или евентуално на очите. Но не се смета дека ова е главниот начин на ширење на вирусот.

Не. Сеуште нема податоци што сугерираат дека овој нов коронавирус (COVID-19) или други слични коронавируси се шират од комарци или крлежи. Главниот начин на ширење на КОВИД-19 е од човек на човек.

Вирусот што предизвикува коронавирусна болест  (COVID-19) е стабилен во аеросолите до три часа и на површини како бакар до четири часа, на картон до 24 часа, додека на пластика и нерѓосувачки челик може да се задржи од два до три дена.

Способноста на вирусот да остане на овие површини варира под различни услови (на пример, температура или влажност). Ако мислите дека некоја површина може да биде заразена, исчистете ја со едноставно средство за дезинфекција за да го убиете вирусот и да се заштитите себе си и другите. Исчистете ги рацете со рачно триење на алкохол или измијте ги со вода и сапун. Избегнувајте да ги допирате очите, устата или носот.

Можеби е можно некое лице да добие КОВИД-19 со допирање на површина или предмет на кој има вирус и потоа допирање на сопствената уста, нос или евентуално очи. Но, не се смета дека ова е главниот начин на ширење на вирусот.

„Не Вирусот најдобро преживува на мазни површини. Порозните материјали, како крзно од домашно животно или милениче, имаат тенденција да апсорбираат и да ги заробат патогените микроорганизми, што го отежнува нивното контрахирање преку допир.

Сеуште нема научни докази кои укажуваат на тоа дека било какви животни вклучително и домашни миленици, можат да шират КОВИД-19 или дека тие можат да бидат извор на инфекција.

Секој што боледува од КОВИД-19 треба да го ограничи контактот со животни вклучително и со домашни миленици, пред се поради претпазливост, за време на нивното заболување, исто како што би правеле со другите луѓе.

Иако не е пријавено дека домашните миленици се разболуваат од КОВИД-19, сепак се препорачува луѓето болни со КОВИД-19 да го ограничат контактот со животни се додека не се дознаат повеќе информации за вирусот. Ако болно лице мора да се грижи за домашно милениче или да е околу животни, треба да ги мијат рацете пред и по контактот.

Се смета дека КОВИД-19 се шири главно преку близок контакт од човек на човек во респираторни капки од некој што е заразен. Луѓето кои се заразени често имаат симптоми на болест.

Сепак, неодамнешните студии сугерираат дека КОВИД-19 може да се шири од луѓе кои не покажуваат симптоми.

Од овие причини, најдобрите начини да се заштитите вклучуваат:

 • Избегнување близок контакт со луѓе болни
 • Останете дома што е можно повеќе
 • Ставете растојание помеѓу себе и другите луѓе
 • Често мијте ги рацете со вода и сапун

Досега се знае само дека домашните животни кои биле во близок контакт со луѓе за кои се знае дека се заразени со вирусот можат да заболат од КОВИД 19,  но нема докази дека животните можат да го пренесат вирусот на луѓето .

120597824_259127368683600_8932308152369620882_n
120425571_818872138884932_3040240382310341880_n
120577199_257164605571963_4919713130407594877_n
120489040_333595477910254_4094179793252042014_n

Лична заштита

Не се препорачува на луѓе на кои им е добро да носат ракавици. Се препорача употреба на ракавици само ако се грижите за некој болен и додека чистите.

Повеќето граѓани не ѓи употребуваат правилно  ракавиците и може да им предизвика чувство на лажна безбедност и да ги натера луѓето помалку да ги мијат рацете.

Министерството за здраство препорачува носење на маска на лицето во јавни средини каде што е тешко да се одржат други мерки за социјално дистанцирање (на пр., Продавници за храна и аптеки)

Исто така, се препорачува и употреба на едноставни ткаенини навлаки за лице за да се забави ширењето на вирусот и да им се помогне на луѓето кои можат да имаат вирус а не знаат да го пренесат на други.

Маските не треба да се ставаат на мали деца, и на секој што има проблеми со дишењето, или на друг начин не може да ја отстрани маската без помош.

Да Носењето на маски на лицето е дополнителна мерка за јавно здравје што луѓето треба да ја преземат за да се намали ширењето на КОВИД-19.

Сепак се препорачува: да бидете најмалку 2 метри подалеку од другите луѓе, често миење на рацете и други секојдневни превентивни активности.

 

Маската за лице не е наменета да го заштити носителот, но може да спречи ширење на вирус од носителот на други лица. Ова би било особено важно ако некој е заразен, но нема симптоми.

Во моментов нема податоци или научни докази кои сугерираат дека здравите лица кои носат маски или прекривки за лице ќе имаат сериозни здравствени ризици.

Маските за лице не треба да се ставаат на мали деца, секој што има проблеми со дишењето или е во несвест, неспособен или на друг начин не може да го отстрани маската без помош.

Маските можат да го намалат ширењето на КОВИД-19 со заштита на другите ако некој е заразен и уште не покажува симптоми или ако останат асимптоматски.

Здраствените власти советуваат секој да носи маска, кога е во можност, доколку е надвор од својот дом, особено во места каде социјалното дистанцирање не е можно (самопослуги, аптеки).

Останувањето дома, честото миење на рацете од 20 секунди и социјалното растојание се сепак најдобрите начини за да се намали ширењето на КОВИД-19.

Животни

Да Коронавирусите се големо семејство на вируси. Некои коронавируси предизвикуваат болести слични на настинка кај луѓето, додека други предизвикуваат болести кај одредени видови животни, како што се говеда,  и лилјаци.

Некои коронавируси, како што се кучкини и мачкини коронавируси, само заразуваат животни и не заразуваат луѓе.

Кучињата можат да добијат респираторен коронавирус, кој е дел од комплексот на вируси и бактерии поврзани со инфективни респираторни заболувања на кучиња,

Иако овој вирус е многу заразен и кај кучињата, тој не се пренесува на други животински видови или луѓе.

 

Овој проект е финансиран од Г1 програмата на Општина Струмица