ПроАгро Лидер

ПРОАГРО ЛИДЕР Консалтинг Биро

ПроАгро Лидер обезбедува неколку видови на услуги за клиентите, пред се на земјоделските производители се со цел да им се помогне да ја зајакнат нивната конкурентност во нивните целни пазари. Тие вклучуваат:

  • Техничка помош

Прибирање на документи за регистрација на индивидуални земјоделци.Изработка на бизнис планови и инвестициони програми.
Изработка на ИПАРД програми
Помош при имплементација на EURO GAP стандардот.
Програми за тендери на земјоделско земјиште од државата
Прибирање на документи за префрлање на земјиште од едно лице на друго
Прибирање на документи за поделба на имот и за оставинска постапка на имот
Прибирање и вадење на различни потврди и решенија во име на клиентите
Прибирање на документи за поднесување на барања за субвенции

  • Обука

Кога клиенти имаат потреба од зајакнување на вештините, ПроАгро може да обезбеди обука за теми поврзани со зајакнување на конкуренцијата, од домашни или меѓународни експерти, зависно од типот на обука.

  • Маркетингшки активности

ПроАгро ќе врши советување на клиентите да развијат маркетингшки вештини и материјали за да ја подобрат конкурентноста при продавање на нивните производи

  • Пристап до финансии

ПроАгро ќе ги советува на клиентите да обезбедат навремено и ефикасно . финансирање за своите проекти
Прибирање на документи за банкарски кредити и одбирање на најдобрата опција за клиентот

Контакт

Здружение на земјоделци за унапредување и развој на земјоделието

24 Октомври бб, Струмица (во близина на Комуналец)

070 389 034

proagrolider@yahoo.com

Поставете прашање

Слободно обратете ни се кога имате потреба од нас!