Посета на пластеник со краставици

Во рамките на проектните активности во текот на месец Септември посетивме и пластеник за производство на краставици каде што дечињата  имаа можност да помагаат во работата на фармата за време на престојот  и дополнително можеа да си скинат краставица директно од самиот корен како и да слушнат за начинот на нивно производство.

Проектната активност е дел од проектот “Убавините на селото” финансиски подржан од Г1 програмата на општина Струмица