Посета на фарма со свињи

Во рамки на проектните активности со дечињата извршивме посета на фарма со Виетнамски прасиња.

Со дечињата бевме во с.Градско Балдовци каде што на фармата на Трајче се запознавме со начинот на одгледување на свињите од Виетнамска раса.

Дечињата беа многу заинтересирани и возбудени од можноста за запознавање со истите и имаа безброј прашања за одгледување на свињите.

Оваа активност е дел од проектот ” Убавините на селото” финансиран од Г1 програмата а општина Струмица.