Стратегија за земјоделие ’20-’25

На ден 11,03,2020 во просториите на домот на АРМ во Струмица се одржа завршниот настан од проектот: “Унапредување на земјоделското производство во Општина Струмица низ процес на Стратешко планирање за период 2020-2025 година.” и промоција на  “Пет годишна Стратегија  за Унапредување и развој на земјоделското производство во Општина Струмица 2020-2025 година ”  Во Стратегијата се […]

Read more

Здружението за унапредување и развој на земјоделието Проагро Фармери изминативе 8 месеци  работеше на проектот  ” Унапредување во земјоделието во Општина Струмица ”. Главна цел на проектот  ни е да го унапредиме земјоделското производство низ процесот на стратешко планирање во наредниот пет годишен период  2020 – 2025 година во рамките на Пет годишна Стратегија за […]

Read more

Здружението за унапредување и развој на земјоделието ПРОАГРО ФАРМЕРИ во рамките на проектот: “Унапредување на земјоделското производство во Општина Струмица низ процес на Стратешко планирање за период 2019-2025 година со изработка на Пет годишна Стратегија со Акциски план за Унапредување и развој на земјоделското производство во Општина Струмица 2019-2025 година”, врши интензивни теренски посети и состаноци со […]

Read more

Здружението за унапредување и развој на земјоделието ПРОАГРО ФАРМЕРИ во рамките на проектот: “Унапредување на земјоделското производство во Општина Струмица низ процес на Стратешко планирање за период 2019-2025 година со изработка на Пет годишна Стратегија со Акциски план за Унапредување и развој на земјоделското производство во Општина Струмица 2019-2025 година”, врши интензивни теренски посети и состаноци со […]

Read more

На 24.09.2019 год. од 19 часот, во ОУ Маршал Тито во с.Банско се одржа Работилница со фокус група на тема : Секојдневни проблеми застапени кај земјоделците и изнаоѓање решение на  истите.  На работилницата во с.Банско од страна на координаторот на проектот Борче Јанев присутните беа запознаени со главната цел на проектот и со тековните проектни активности. […]

Read more

Здружението за унапредување и развој на земјоделието ПРОАГРО ФАРМЕРИ започна со реализација на проектот Унапредување на земјоделското производство во Општина Струмица низ процес на Стратешко планирање за период 2019-2025 година со изработка на: Пет годишна Стратегија со Акциски план за Унапредување и развој на земјоделското производство во Општина Струмица 2019-2025 година. Проектните активности вклучуваат: -Утврдување […]

Read more