Проекти

Покана до сите заинтересирани земјоделски производители од село Робово, за во вторник 04.06.2019 год од 18часот во училиштето ке се одржат 2 едукативни работилници на тема: -Информации за практикување на нови технологии во градинарството -Информации за тековните програми и ИПАРД фонд за подршка на фармерите АГЕНДА Нови и модерни технологии во градинарското производство  (04.06.2019 год. […]

Read more

Пред  стартот на сеидбата на градинарските култури, на отворено или под пластеници, земјоделците да извршат агрохемиска анализа на почвата. Ова е препораката од Зија Сеидов експерт за испитување на земјиштето ангажиран во проектот “Модерно и квалитетно производство кај градинарите во с.Банско,с.Муртино и с.Робово” каде што во моментов врши теренски посети и на фармерите им дава […]

Read more

Одржана трибина во с.Банско, на тема “Перспективи и можности за Органското производство во градинарството” Настанот е дел од проектот “Модерно и квалитетно производство кај градинарите во с.Банско, Муртино и Робово” Главната цел на проектот е „ Воведување на нови технологии и знаења за квалитетно и здраво градинарско производство кај градинарите преку искористување на тековните програми […]

Read more

Покана до сите заинтересирани земјоделски производители од село Банско, за во среда од 19часот во училиштето ке се одржи едукативна триба за: -Информации за практикување на Органското производство во градинарството -Информации за тековните програми и ИПАРД фонд за подршка на фармерите -Информации за подобрувачи на својствата на почвата   АГЕНДА   Перспективи и придобивки од […]

Read more

Одржана трибина во с.Муртино на тема “Употреба на нови технологии во градинарското производство” Здружението за унапредување и развој на земјоделието “ПРОАГРО ФАРМЕРИ” ја одржа втората трибина која е дел од проектните активности од проектот “Модерно и квалитетно градинарско производство во с.Банско, с.Муртино и с.Робово”. Проектот се спроведува во рамки на Регионалната програма за локална демократија […]

Read more

Почитувани производители од с.Муртино со задоволство ве информираме оти на ден 26.03.2019 год. во просториите на училиштето Маршал Тито во с.Муртино ке се одржи трибина на тема “Нови технологии во градинарското производство” Во прилог повелете линк од агендата за настанот. Агенда 26.03.2019       

Read more

Одржана трибина на тема “Употреба на нови технологии во градинарското производство и важноста за испитување на земјиштето” Проектот се спроведува во рамки на Регионалната програма за локална демократија во Западен балкан ( ReLOaD ), која е финансирана од ЕУ, а спроведувана од УНДП. Со свои средства во проектот учествува и општина Струмица. #ReLOaD #LocalDemocracy #WesternBalkans #Delegation of the European […]

Read more

  Одржана трибина на тема “Употреба на нови технологии во градинарското производство” Здружението за унапредување и развој на земјоделието ПРОАГРО ФАРМЕРИ започнува со проектните активности кој се дел од проектот “Модерно и квалитетно градинарско производство во с.Банско, с.Муртино и с.Робово”. Проектот се спроведува во рамки на Регионалната програма за локална демократија во Западен балкан ( […]

Read more

Настанот е дел од проектот “Модерно и квалитетно производство кај градинарите во с.Банско, Муртино и Робово” на истиот ке работиме на едуцирање и укажувања за модерните технологии на производство кој се актуелни во моментот и за важноста за испитувањето на земјиштето. Главната цел на проектот е „ Воведување на нови технологии и знаења за квалитетно […]

Read more

Здружението за унапредување и развој на земјоделието ПРОАГРО ФАРМЕРИ започнува со проектните активности кој се дел од проектот “Модерно и квалитетно градинарско производство во с.Банско, с.Муртино и с.Робово”. Проектот се спроведува во рамки на Регионалната програма за локална демократија во Западен балкан ( ReLOaD ), која е финансирана од ЕУ, а спроведувана од УНДП. Со […]

Read more

                                                     Јавен Повик   Здружението за унапредување и развој на земјоделието ПРОАГРО ФАРМЕРИ СТРУМИЦА за потребите на проектот “Модерно и квалитетно градинарско производство во с.Банско, с.Муртино и с.Робово” објавува повик […]

Read more

-Преку нашиот проект “Модерно и квалитетно производство кај градинарите во с.Банско, Муртино и Робово” во следниве 8 месеци кај фармерите ке работиме на едуцирање и укажувања за модерните технологии на производство кој се актуелни во моментот и ќе ги доближиме можностите за органското производство како основа за здрава храна.

Read more

                      Јавен Повик  Здружението за унапредување и развој на земјоделието ПРОАГРО ФАРМЕРИ СТРУМИЦА за потребите на проектот „Модерно и квалитетно градинарско производство во с.Банско, с.Муртино и с.Робово” објавува повик за ангажман на две лица: Аналитичар Истражувач Ангажманот се однесува  за период од три месеци и […]

Read more

Прилог од завршниот настан на ПРОАГРО ФАРМЕРИ за проектот  “Промоција на органското производство-зголемени и стабилни приходи на земјоделците-Здрава нација”   Прилогот може да го погледнете на следниот линк https://www.youtube.com/watch?v=XW4Y4C4ysfw&feature=share

Read more

Прилог од завршниот настан организиран од ПРОАГРО ФАРМЕРИ за проектот “ПРОМОЦИЈА НА ОРГАНСКОТО ПРОИЗВОДСТВО-ЗГОЛЕМЕНИ И СТАБИЛНИ ПРИХОДИ НА ЗЕМЈОДЕЛЦИТЕ-ЗДРАВА НАЦИЈА” -Презентација на проф.др Соња Гаџовска Симиќ – производство на расад за органско производство со in vitro технологија Прилогот можете да го погледнете на следниот линк https://www.youtube.com/watch?v=EGGDDJZTmPw&feature=share

Read more

    Завршен настан на проектот “Промоција на органското производство-Зголемени и стабилни приходи на земјоделците-Здрава нација.”   Главна цел на овој проект е  Зголемување на приходите на земјоделците преку примена на можностите за органско производство  и во таа насока унапредување на здравјето на граѓаните!             Додека пак како Конкретни цели на проектот се издвојуваат: […]

Read more

Завршен промотивен настан на проектот “Промоција на Органското Производство-Зголемени и стабилни приходи кај земјоделците-Здрава нација”   АГЕНДА   15.00 – 15.15  час            Регистрација на присутните 15.15 – 15.30 час             Борче Јанев претседател на ПРОАГРО  ФАРМЕРИ-Презентирање на постигнатите                                      […]

Read more