Проекти

Во рамките на проектот се одржаа 5 работилници, на кој присуствуваа околу 80 посетители. Присутните имаа можност да се запознаат со начините на аплицирање на тековните програми и фондови кој се наменете за жените и младите фармери односно како би можеле да добијат финансиски средства за реализирање на нивните бизнис идеи. Дополнително присутните од ангажираните […]

Read more

Во рамките на проектот беа посетени 50 домаќинства со посебен фокус на жените и младите од општина Струмица, на кои  им беа претставени новите можности и технологии во современото земјоделство. Овој проект е поддржан со грант од Европската Унија во рамки на проектот Платформа за инвестиции во заедницата Community Investment Platform – CIP , кој […]

Read more

Младите земјоделци можат да придонесат за развојот на земјоделството поради нивните специфични карактеристики: -тие полесно ги прифаќаат новите технологии и знаења – повеќе се во чекор со најновите трендови во технологијата -почесто се одлучуваат да одгледуваат нетипични и профитабилни земјоделски култури -поактивно учествуваат во донесувањето и креирањето на различни одлуки и сл. -тие се повеќе […]

Read more

Вториот дел од проектот Младите-иднина на земјоделието, продолжи со информирање на младите за тековните програми и фондови за инвестиции во земјоделието и развивање на претприемачкиот дух на младите од руралните средини. за таа цел -Организираме 5 обуки за можностите за грантови и изработка на бизнис план   -Ангажираме соодветно стручно лице-експерт со познавања од агро […]

Read more

Како дел од нашите проектни активности започнавме со голема теренска кампања во насока на информирање на земјоделските производители, и млади за актуелните наши проекти активности, новите технологии во земјоделството и за можностите за искористување на мерките од програмите и ИПАРД фондот за нивна поддршка.. За таа цел беа опфатени поголемиот дел од населени места кај […]

Read more

Имајќи предвид дека општина Струмица е земјоделско подрачје каде локалната економија во голем и значаен дел се заснова токму на земјоделството, со реализацијата на овој наш проект ќе придонесеме за унапредување на истиот во корист на младите и ќе постигнеме одредени достигнувања кои силно ќе влијаат на нивната мотивација, едукација и промена на свеста, почнувајќи […]

Read more

„Мачен е животот земјоделски, горчлив е лебот на земјоделецот. Само тој што не работел земјоделие, не го знае ова. Во Македонија станува се’ потешко да се преживее од земјоделието. Затоа и младите бегаат, не сакаат ни да слушнат да останат в село и да го продолжат она во што го вложувале нивните родители целиот свој […]

Read more

Како главен резултат од реализацијата на главните цели од реализацијата на проектот, во следните периоди жените и младите од руралните средини на општина Струмица ќе станат предводници во искористувањето на тековните владини програми и средства, а ќе да бидат промотори на квалитетно земјоделско производство со примена на нови технологии во производството, зголемени земјоделски приходи и […]

Read more

Главна цел на проектот „Жената фармер станува лидер во семејството и со тоа пример за младите во започнување и воведување нови знаења и технологии за здраво и квалитетно производство преку воведување нови технологии и производи со помош на користење на тековните програми и средства наменети за поддршка на жените и младите“, се со цел да […]

Read more

Младите кои сакаат да се занимаваат со земјоделство се соочуваат со низа проблеми – од административни до финансиски. Европската Унија, преку различни мерки од Програмата за рурален развој се стреми да ја подобри положбата на младите земјоделци и да го олесни започнувањето и одржувањето на бизнисот. Ангажирањето на младите луѓе во земјоделството има позитивно влијание […]

Read more

Имајќи предвид дека општина Струмица е земјоделско подрачје каде локалната економија во голем и значаен дел се заснова токму на земјоделството, со реализацијата на овој наш проект ќе придонесеме за унапредување на истиот во корист на жените и младите, бидејќи тие се најранливите групи на луѓе и се соочуваат со тешкотии, што често резултира со нивна […]

Read more

Како да се мотивираат младите да се занимаваат со земјоделство. Младите луѓе често се споменуваат во контекст на промени, подобрување и воведување нови перспективи не само во социјална, туку и во економска смисла. Земјоделскиот сектор би имал голема корист од доаѓањето на млади претприемачи. Со земјоделството често се поврзуваат негативни конотација, па за повеќето млади […]

Read more

Здружението Про Агро Фармери започнува со со реализација на нов проект насловен –Жената фармер лидер и пример за младите-. Главната цел на проектот „Жената фармер станува лидер во семејството и со тоа пример за младите за започнување и воведување нови знаења и технологии за здраво и квалитетно производство преку воведување нови технологии и производи со […]

Read more

Во третиот дел од проектот започнуваме со герила акции за промоција на можностите на руралниот туризам Спроведувавме дво месечни континуирани теренски активности ( по две посети во Габрово, Банско, Вадоча и Велуса ) Имавме средби и состаноци со потенцијалните земјоделски стопанства во соработка со вклучен дополнителен стручен ресурс-волонтери од здружението, согласно утврдената динамика заради директно […]

Read more

Во рамките на проектните активности во текот на месец Септември посетивме и пластеник за производство на краставици каде што дечињата  имаа можност да помагаат во работата на фармата за време на престојот  и дополнително можеа да си скинат краставица директно од самиот корен како и да слушнат за начинот на нивно производство. Проектната активност е […]

Read more

8ми Октомври Плоштад Струмица Агро Саем Струмица 2022 Најголемата манифестација на отворено наменета за земјоделските производители…. -Панел Дискусии -Награди и признанија -Избор на најквалитетен мед…….    

Read more