Информативен агро систем

Здружението Проагро Фармери во рамките на своите проаграмски активности започна со реализација на проектот
Информативен Агро Систем каде што главна цел на проектот е:

Креирање на информативен агро систем во една дигитална рурална платформа со кој би имале навремено и модерно информирање на фармерите и би ги зајакнале капацитетите и знаењата на фармерите за можностите кој што им се нудат.
За таа цел проектиот тим ќе формира база на клиенти со телефонски броеви на кој ке им се испраќаат СМС пораки со најновите збиднувања во агро секторот.

Проектот е финансиран од Г1 програмата на општина Струмица.