Убавините на Селото

Во третиот дел од проектот започнуваме со герила акции за промоција на можностите на руралниот туризам Спроведувавме дво месечни континуирани теренски активности ( по две посети во Габрово, Банско, Вадоча и Велуса ) Имавме средби и состаноци со потенцијалните земјоделски стопанства во соработка со вклучен дополнителен стручен ресурс-волонтери од здружението, согласно утврдената динамика заради директно […]

Read more

Во рамките на проектот “Убавините на селото” со група на дечиња бевме во посета на чичко Иле кој целиот свој живот одгледува домати, а од скоро време започнал со одгледување и на органски домати кој за нас беа посебно интересни. Чичко Иле е поим за земјоделец. Човек кој со свои раце и свој труд се […]

Read more

Во спроведување на проектните активности  продолживме со анимирање на деца за убавините на селото За таа цел со две групи на дечиња посетивме фарма за одгледување на крави и телиња каде што дечињата  се запознаа  со начинот и животот на фармата  и за  начинот за добивање на млеко и како се произведува сирење и урда. Децата […]

Read more

Децата од градските средини  загушени од секојдневниот градски метеж и потиснати од напредокот на технологијата поминувајки го најголемиот дел од своето слободното време пред своите мобилни уреди е сериозен проблем кој им се заканува во нарушувањето на нивниот психофизичкиот развој. Затварањето дома по цел ден сигурно не е добра идеја. Има бројни здравствени придобивки од […]

Read more

Во рамки на проектните активности со дечињата извршивме посета на фарма со Виетнамски прасиња. Со дечињата бевме во с.Градско Балдовци каде што на фармата на Трајче се запознавме со начинот на одгледување на свињите од Виетнамска раса. Дечињата беа многу заинтересирани и возбудени од можноста за запознавање со истите и имаа безброј прашања за одгледување […]

Read more

Со нашата проектна иницијатива ќе ги нотираме проблемите и причините за недоволниот равој на руралниот туризам и начините и можностите за развој и подобрување на истиот кај земјоделските стопанства кој сакаат да започнат со оваа дополнителна дејност од која би остварувале дополнителни приходи во семејниот буџет, и ќе извршиме приближување на младите со руралниот животен […]

Read more

Појавата на руралниот туризам како алтернативен вид туризам на туристичкиот пазар е природна појава. Овој вид туризам се спротивставува на масовноста (индустрискиот туризам). Руралниот туризам, како одмор во рурална средина, не само што е модерен, туку и неопходен со оглед на загадувањето на животната средина, динамичниот и интензивен живот во градовите, што природно ги поттикнува […]

Read more

Еден од најзначајните сегменти од севкупната туристичка понуда на општина Струмица е секако селскиот туризам кој нуди мозаик од многу природни убавини и автентични објекти од недвижното културно наследство од овој крај. Селата Банско, Велјуса, Водоча и Габрово се вистински репрезенти на тој вид туризам. Областа е позната како главен земјоделски центар на земјата, а […]

Read more