На ден 11,03,2020 во просториите на домот на АРМ во Струмица се одржа завршниот настан од проектот: “Унапредување на земјоделското производство во Општина Струмица низ процес на Стратешко планирање за период 2020-2025 година.” и промоција на  “Пет годишна Стратегија  за Унапредување и развој на земјоделското производство во Општина Струмица 2020-2025 година ”  Во Стратегијата се […]

Read more

Здружението за унапредување и развој на земјоделието Проагро Фармери изминативе 8 месеци  работеше на проектот  ” Унапредување во земјоделието во Општина Струмица ”. Главна цел на проектот  ни е да го унапредиме земјоделското производство низ процесот на стратешко планирање во наредниот пет годишен период  2020 – 2025 година во рамките на Пет годишна Стратегија за […]

Read more

Корисници: Земјоделско стопанство Физичко лице (носител на семејно земјоделско стопанство); Индивидуален земјоделец – ИЗ; Правно лице. Задруги Производствени капацитети со кој треба да располага барателот: Растително производство Минимум 0,1 ха за инвестиции во расадници; Минимум 0,3 ха за инвестиции во повеќегодишни култури и пластеници; Минимум 0,5 ха за инвестиции во градинарско производство на отворено; Минимум 1 ха за инвестиции во житарици, индустриски култури и фуражни култури; […]

Read more